Voor wie? 

Onze buitengewone kleuter- en lagere school biedt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar met een met een IAC- of M-verslag type 9.

Dit zijn kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. 

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_juf helpt jongen met bril en ontspanningsbal in Leerexpert De IJsduiker

Onze werking 

Wij zetten in op onderwijs op maat van je kind. Je kind volgt les volgens zijn/haar mogelijkheden, beperkingen en op eigen tempo.

We brengen structuur in de leefwereld van je kind met duidelijke regels en afspraken. Zo voelt je kind zich veilig en groeit zijn/haar welbevinden

Jongen en meisje knuffelen lichtlamp in snoezelruimte van Leerexpert De IJsduiker

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 9?

Wanneer je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, stapt het over naar het gewoon secundair onderwijs.

Zo niet, stromen kinderen met autisme meestal door naar opleidingsvorm 2 (OV2) of opleidingsvorm 3 (OV3) in het buitengewoon secundair onderwijs.

Anderen stromen dan weer door naar opleidingsvorm 4 (OV4) van het buitengewoon onderwijs. 

Afbeelding
Juf is aan het spelen met twee jongens in een klas van Leerexpert De Ijsduiker.