Voor wie? 

Onze buitengewone kleuter- en lagere school biedt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar met een IAC- of M-verslag type 6.

Dit zijn blinde of slechtziende kinderen, dus met een visuele beperking.  

Afbeelding
Meisje is aan het lachen in de sportzaal van Leerexpert De IJsduiker.

Onze werking

Je kind volgt onderwijs op maat. We stemmen de lessen af op de (intellectuele) mogelijkheden, beperkingen en tempo van je kind.  

Via aangepaste technieken en methoden (o.a. tactiele en auditieve waarneming, oriëntatie- en mobiliteitsoefeningen) begeleiden we je kind in zijn/haar ontwikkeling. Onze klassen zijn speciaal ingericht met lees- en computerhulpmiddelen voor blinde en slechtziende kinderen. Indien nodig leren ze braille.  

We bereiden je kind, waar mogelijk, voor om met speciale hulpmiddelen naar het gewone (basis)onderwijs te gaan. Door intensieve training leert het zijn/haar resterende gezichtsvermogen ook beter te gebruiken. Zo werken we aan zelfredzaamheid.  

2 juffen trekken jongentje vooruit aan benen in een oriëntatieles in Leerexpert De IJsduiker

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 6?

Wij bereiden je kind voor om terug te gaan naar het gewoon onderwijs of op verdere begeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs. 

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het de overstap maken naar het gewoon secundair onderwijs. Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs.

Afbeelding
Meisje kruipt onder brug van kinderen in Leerexpert De IJsduiker