Voor wie? 

Onze buitengewone kleuter- en lagere school biedt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar met een met een IAC- of M-verslag type 7.

Dit zijn kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taal(ontwikkelings)stoornis (STOS)

Afbeelding
Meisje leest en juf toont ondersteunende picto's op  achtergrond in Leerexpert De IJsduiker

Onze werking 

Je kind volgt onderwijs op maat. Dit betekent dat we de lessen afstemmen op de mogelijkheden, beperkingen en het tempo van je kind.  

We zorgen voor structuur met duidelijke regels en afspraken. Wij verduidelijken wat voor anderen vanzelfsprekend is! 

Onze aanpak is taalgericht en schenkt extra aandacht aan het oefenen van sociale vaardigheden.  

Juf legt iets uit aan jongetje in een klas van Leerexpert De Ijsduiker.

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 7?

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het overstappen naar het gewoon secundair onderwijs.

Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 (OV3).

Afbeelding
Juf helpt meisje met oefenin gop het smartbord in Leerexpert De IJsduiker